快捷搜索:

永遇乐(寿叶枢密)

永遇乐(寿叶枢密)原文
喷鼻雪堆梅,绣丝蹙柳,仙馆春到。午夜华灯,烘春艳粉,月借今宵好。衮衣摇荡,簪缨闲绕,共祝大年夜椿难老。望台躔、明星一点,冰壶表里相照。
诞弥令节,欣欣物态,共喜更生周召。八鼎勋庸,九夷姓字,策杖孤鸿杳。鸦啼鹊噪,兰馨松茂,把酒共春一笑。管如今、盐梅再梦,夜铃命诏。
永遇乐(寿叶枢密)拼音解读
xiāng xuě duī méi ,xiù sī cù liǔ ,xiān guǎn chūn dào 。wǔ yè huá dēng ,hōng chūn yàn fěn ,yuè jiè jīn xiāo hǎo 。gǔn yī yáo yè ,zān yīng xián rào ,gòng zhù dà chūn nán lǎo 。wàng tái chán 、míng xīng yī diǎn ,bīng hú biǎo lǐ xiàng zhào 。
dàn mí lìng jiē ,xīn xīn wù tài ,gòng xǐ zhòng shēng zhōu zhào 。bā dǐng xūn yōng ,jiǔ yí xìng zì ,cè zhàng gū hóng yǎo 。yā tí què zào ,lán xīn sōng mào ,bǎ jiǔ gòng chūn yī xiào 。guǎn rú jīn 、yán méi zài mèng ,yè líng mìng zhào 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: