快捷搜索:

此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然

此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然

出自宋朝陆游的《沈园二首
原文赏析:
城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。
悲伤桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。
梦断喷鼻消四十年,沈园柳老不吹绵。
此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然
拼音解读
chéng shàng xié yáng huà jiǎo āi ,shěn yuán fēi fù jiù chí tái 。
shāng xīn qiáo xià chūn bō lǜ ,céng shì jīng hóng zhào yǐng lái 。
mèng duàn xiāng xiāo sì shí nián ,shěn yuán liǔ lǎo bú chuī mián 。
cǐ shēn háng zuò jī shān tǔ ,yóu diào yí zōng yī xuàn rán
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: